espa

Υποστήριξη

Image

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για τους πελάτες μας προσφέρουμε μια πλούσια γκάμα υπηρεσιών υποστήριξης η οποία σας εξασφαλίζει προσωπική, άμεση λύση στο τυχόν πρόβλημα.

Έχουμε έμπειρο προσωπικό πάντα στη διάθεση σας.

Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα προϊόντα μας, σας προτείνουμε να διαβάσετε και να ακολουθήσετε μερικές οδηγίες - κατευθύνσεις.

Η πολυετή εμπειρία μας στην έρευνα, ανάπτυξη και στην κατασκευή αδαμαντοφόρων προϊόντων θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ:

 • Στενή συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων με σκοπό απόκτησης άριστων σχέσεων με τους πελάτες μας και την εξασφάλιση της άριστης χρήσης της τεχνολογίας μας ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών
 • Γρήγορη επισκευή των εργαλείων προς επισκευή
 • Αναγόμωση και εξοικονόμηση του κόστους των εργαλείων
 • Κατασκευή ειδικών εργαλείων «στα μέτρα σας»
 • Γρήγορη παράδοση χωρίς περιττό χρόνο αναμονής
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΠΗΣ:

 • Πριν την κοπή
 • Επιθεώρηση και έλεγχος
 • Τοποθέτηση
 • Φλάντζες
 • Πριν την χρήση
 • Υλικό κοπής
 • Ταχύτητα κοπής
 • Κοπή με ψυκτικό υγρό (νερό πχ.)
 • Η εφαρμογή πίεσης σε δίσκους
 • Εξισορρόπηση ταχύτητας κοπής, πίεσης και του ψυκτικού υγρού
 • Βάθος κοπής
 • Πότε πρέπει να αντικαταστήσετε έναν δίσκο;

Πριν την κοπή

Χρησιμοποιείτε πάντα ανάλογο εξοπλισμό ασφαλείας!
Ασφαλή υποδήματα, ζεστά ρούχα, γυαλιά ασφαλείας, κράνος για την προστασία της κεφαλής, καθώς και την κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

Επιθεώρηση και έλεγχος

Εξετάστε οπτικά το αδαμαντοφόρο εργαλείο για τυχόν ρωγμές ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά. Εάν για κάποιο λόγο νομίζετε, ότι υπάρχει κατασκευαστικό ελάττωμα, παρακαλούμε επιστρέψτε το εργαλείο με την ανάλογη επισήμανση.
Η εταιρία μας θα αναλάβει την αντικατάστασή του.
Η χρησιμοποίηση ελαττωματικού αδαμαντοφόρου εργαλείου μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες για τον χρήστη.

Τοποθέτηση

Η τοποθέτηση του αδαμαντοφόρου εργαλείου πρέπει να γίνεται με σχολαστικό τρόπο. Ελέγξτε τον άξονα του μηχανήματος για φθορά ή τυχόν χαλάρωση, σφίξτε τις φλάντζες και φροντίστε αυτές να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από υπολείμματα.

Φλάντζες

Οι φλάντζες επηρεάζουν άμεσα τη σταθερότητα του αδαμαντοφόρου εργαλείου. Το μέγεθός τους θα πρέπει να είναι στο 1/3 της διαμέτρου του αδαμαντοφόρου.

Πριν την χρήση

Βεβαιωθείτε ότι το βέλος πορείας του εργαλείου είναι στην ίδια κατεύθυνση με τον άξονα περιστροφής. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση και παρατείνεται η ζωή του αδαμαντοφόρου. Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε κοπή, αφήστε το εργαλείο να επριστρέφεται για λίγα δευτερόλεπτα χωρίς φορτίο. Αν αυτό ταλαντεύεται, έχει δονήσεις ή ασυνήθιστο θόρυβο, σταματήστε την περιστροφή του.

Υλικό κοπής

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το προς κοπή υλικό σας να είναι σταθερό στη θέση του. Χρησιμοποιείστε γι'αυτό ειδικούς σφιγκτήρες, γιατί μια πιθανή μετακίνηση του υλικού κατά τη διάρκεια κοπής μπορεί να καταστρέψει το αδαμαντοφόρο εργαλείο.

Ταχύτητα κοπής

Η ταχύτητα περιστροφής ενός εργαλείου ποικίλλει ανάλογα με την διάμετρο του και το προς κοπή υλικό. Συνήθως κυμαίνεται στις 3.150 - 5.000 στροφές ανά λεπτό.

Ωστόσο για μαλακά υλικά μπορεί να αυξηθεί ενώ για σκληρά και συμπαγή υλικά πρέπει να μειωθεί.

Κοπή με ψυκτικό υγρό (νερό πχ.)

Ένα ψυκτικό μέσο θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται για την ψύξη και τη λίπανση του αδαμαντοφόρου εργαλείου. Το νερό είναι το συνηθέστερο μέσο καθώς παρέχει εξαιρετική απόδοση με ελάχιστο κόστος.

Η πιο συχνή αιτία ζημιών κατά τη διάρκεια της κοπής είναι απουσία αρκετού ψυκτικού υγρού. Αυτό θα πρέπει πάντα να κατευθύνεται στο σημείο επαφής μεταξύ αδαμαντοφόρου εργαλείου και υλικού κοπής.

Το ψυκτικό υγρό βοηθά αποτελεσματικά στο να:

 1. ψύχεται το εργαλείο και το υλικό κοπής
 2. αποβάλλονται εύκολα τα μικροσωματίδια από το σημείο κοπής
 3. διατηρείται καθαρό το διαμάντι του αδαμαντοφόρου

Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να αυξηθεί αναλογικά με τη σκληρότητα του προς κοπή υλικού.

Έτσι σκληρά υλικά όπως γρανίτης, χαλαζίας, αχάτης, πορσελάνη ή πολύ σκληρά υλικά όπως ζαφείρι, αλουμίνιο, είναι σημαντικό να έχουν άφθονο ψυκτικό υγρό.

Η εφαρμογή πίεσης σε δίσκους

Όταν χρησιμοποιείτε αδαμαντοφόρα εργαλεία είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζετε την ανάλογη πίεση στην κοπή.

Η αυξανόμενη πίεση μπορεί να μειώσει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, μπορεί ωστόσο να προκαλέσει υπερφόρτωση και υπερθέρμανση του αδαμαντοφόρου. Αποτέλεσμα αυτού; Ανεπιθύμητες ρωγμές και παραμόρφωση του υλικού κοπής.

Εάν διπιστώσετε σκούρα σημάδια γύρω από το τμήμα διαμαντιών του αδαμαντοφόρου, θα καταλάβετε, ότι είτε η ταχύτητα που χρησιμοποιείτε είναι υψηλή, είτε η πίεση που ασκείτε κατά τη κοπή είναι μεγάλη.

Εξισορρόπηση ταχύτητας κοπής, πίεσης και του ψυκτικού μέσου

Οι ταχύτητες κοπής επηρεάζονται από την φύση του υλικού, την ηλικία και την κατάσταση του εξοπλισμού, την πίεση και το ψυκτικό μέσο. Η εμπειρία του χρήστη που παρέχει τη δυνατότητα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ανωτέρω παράγοντες, να αναπτύξει τη σωστή διαδικασία κοπής ενός υλικού.

Οι νέοι χρήστες όμως, μη έχοντας την ανάλογη εμπειρία είναι προτιμότερο να εφαρμόζουν κατά την κοπή χαμηλότερες ταχύτητες, χαμηλότερη πίεση και μεγαλύτερη ποσότητα ψυκτικού υγρού.
Με αυτόν τον τρόπο θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος καταστροφής του αδαμαντοφόρου εργαλείου καθώς και του υλικού κοπής. 

Βάθος κοπής

Το βάθος κοπής ενός υλικού αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία κοπής καθώς πολλές φορές αποτελεί αιτία ζημίας του αδαμαντοφόρου εργαλείου. Το μέγιστο βάθος του κομμένου υλικού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3/8 της διαμέτρου του αδαμαντοφόρου.

Πότε πρέπει να αντικαταστήσετε έναν δίσκο;

Οι αιτίες είναι:

 • Ο δίσκος έγινε "πιάτο"
 • Ο δίσκος έχει στραβώσει
 • Ο δίσκος δεν κόβει ελεύθερα

Στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να αντικατασταθεί.
Αν ο δίσκος σας έχει την τάση να τραβά προς τη μία πλευρά, κάνοντας άνιση κοπή, αναποδογυρίστε τον, και δοκιμάστε ξανά.
Εάν εξακολουθεί να έχετε το ίδιο πρόβλημα, πιθανότατα ευθύνεται η ευθυγράμμισή του.

Ποτέ μην συνεχίσετε την κοπή με ένα κατεστραμμένο δίσκο!

Πάντα χρησιμοποιείτε καλό εξοπλισμό ατομικής προστασίας!

Κατασκευή και εμπορία αδαμαντοφόρων εργαλείων


Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας στα social media

social

Πληροφορίες

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 18ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Καβάλας
Τ.Κ. 572 00 - Καβαλάρι Θεσσαλονίκη
0030 23940 52661
0030 23940 52662
________________________
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Δάμωνος 7 & Μεσολογγίου γωνία
Τ.Κ. 181 20 - Κορυδαλλός - Αθήνα
0030 210 4977247
 
info@technokopi.gr

AΦΙΣΑ

Κλείσιμο

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες... Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.